Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Đoàn thanh niên Đoàn thanh niên

1/ Đồng chí Nguyễn Trường Giang - Bí thư Đoàn trường:

           + Điện thoại: 01666 906 999

            + Email: truonggiangtg1985@gmail.com

 

 

2/ Đồng chí Võ Thị Cẩm Tú - Phó Bí thư Đoàn trường:

                              + Điện thoại:0985 571 289

                              + Email: vothicamtuenglish2007a@gmail.com

 

 

3/ Đồng chí Phạm Huỳnh Trang - UV BTV Đoàn trường:

                              + Điện thoại:0975 826 428

                              + Email: hoa_nien158@yahoo.com

Văn bản mới Văn bản mới