Truy cập nội dung luôn

Liên kết Liên kết

Lịch sử hình thành Lịch sử hình thành

Trường trung cấp kinh tế - công nghệ Cai Lậy thành lập theo Quyết định 648/QĐ-UBND ngày 04/3/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang trên cơ sở nâng cấp Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp Cai Lậy (Trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp Cai Lậy thành lập theo QĐ 249/QĐ-UBND ngày 10/3/1993 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang) và sát nhập với Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Cai Lậy.

   Địa chỉ của Trường: Số 12, đường 868 (lộ Ba Dừa), khu 2, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. ĐT: 0733826449, Fax: 0733820264, e-mail: tcktcncailay.tiengiang@moet.edu.vn, Website: tccailay.tiengiang.edu.vn/

Văn bản mới Văn bản mới